Translator
Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń do nas:

+48 697 697 381

Napisz do nas:

firma@nordelektronik.pl

 

RoHS
 
Firma NORD ELEKTRONIK KAŹMIERCZAK S.C. korzysta z elementów przyjaznych środowisku oraz  technologii bezołowiowej.

RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances) - unijna dyrektywa Restriction of Hazardous Substances (2002/95/EC), z 27 stycznia 2003 roku, wprowadzona w życie 1 lipca 2006 roku. Jej celem jest ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, oraz ochronę zdrowia i środowiska poprzez odpowiednią utylizację w/w sprzętu. Dyrektywa ta zakłada, że nowy sprzęt elektroniczny wprowadzany do obiegu na terenie Unii Europejskiej począwszy od 1 lipca 2006 nie będzie zawierał materiałów szkodliwych: ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowego difenylu (PBB) i polibromowego eteru fenylowego (PBDE). Zdefiniowano maksymalne dopuszczalne ilości tych substancji w elementach lub urządzeniach gdzie ich obecności nie dało się wyeliminować - jak rtęć w lampach luminescencyjnych lub domieszki ołowiu w szkle. Wycofywanie ołowiu w elementach systemów komputerowych ma potrwać do 2010 roku.

Maksymalne wartości stężeń.

Dopuszcza się maksymalne stężenie 0,1% wagowo materiału jednorodnego dla każdej substancji, z wyjątkiem kadmu, dla którego wartość ta wynosi 0,01%. Przy czym stężenia te nie odnoszą się do wagi końcowego produktu czy pojedynczego elementu, a jedynie do wagi materiału jednorodnego - jednorodnej substancji, którą teoretycznie można mechanicznie oddzielić od innych substancji. Jest to jednoznaczna definicja Unii Europejskiej.
Grupy produktów objętych Dyrektywą.
RoHS obejmuje takie grupy produktów, jak:

- wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego,
- małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego,
- sprzęt IT i telekomunikacyjny,
- urządzenia konsumenckie,
- sprzęt oświetleniowy,
- przyrządy elektryczne i elektroniczne (z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych przyrządów przemysłowych),
- zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy,
- automaty,

Zasięg terytorialny

Dyrektywa RoHS dotyczy rynków Unii Europejskiej, jednak szybko stała się standardem na rynkach światowych, ze względu na globalizację przemysłu elektronicznego. Podobne działania uwarunkowane dyrektywą RoHS są prowadzone w wielu krajach nie będących członkami Unii Europejskiej.

Restrykcje

Nad prawidłowym wprowadzaniem w życie dyrektywy RoHS czuwa organ wykonawczy, który może podjąć kroki niezbędne do ustalenia poprawności spełnienia wymagań Dyrektywy przez producentów. Wszelkie niezgodności mogą doprowadzić do nałożenia kar jak i do całkowitego wycofania produktu z rynku Unijnego.

Substancje warunkowo dopuszczone do produkcji

Dyrektywa przewiduje kilka ustępstw od ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych, ze względu na braki możliwości technicznych przy zastępowaniu tych substancji.

Głównymi wyjątkami są ołów i rtęć. Ołów - może być stosowany:

- w stopach lutowniczych o wysokiej temperaturze topnienia (>85% zawartości ołowiu),
- w piezoelektrykach,
- w szkle kineskopowym,
- w określonych dyrektywą stopach metali.

Natomiast rtęć - w lampach fluorescencyjnych i innych typach lamp. Dyrektywa dopuszcza również na specjalnych warunkach stosowanie kadmowania oraz stosowanie sześciowartościowego chromu.
Na specjalne wnioski Unia może warunkowo dopuścić inne substancje szkodliwe, jednak będą to tylko dopuszczenia czasowe.

Najnowsza zmiana dyrektywy RoHS, została wprowadzona Decyzją Komisji z dnia 21.04.2006r(2006/310/WE). Główne zmiany dotyczą kadmu i ołowiu. Dopuszczono stosowanie kadmu i jego związków w stykach elektrycznych oraz (wraz z ołowiem) w szkle optycznym i filtrach szklanych. Dopuszczono także stosowanie ołowiu w złączach stykowych. Listę wszystkich zmian można znaleźć w Decyzji Komisji 2006/310/WE.

Oznaczenia producentów

Nie istnieją żadne normy warunkujące oznaczanie elementów zgodnych z RoHS, jednak producenci wprowadzili własne systemy oznaczeń w celu ułatwienia jednoznacznej identyfikacji tych produktów przez klientów.

Wpływ dyrektywy na rynki Unijne i światowe

Dyrektywa ma duży wpływ nie tylko bezpośrednio na producentów oraz firmy zaopatrzeniowe, ale także na logistykę, kontrolę jakości, zasoby magazynowe, dostawy czy też na klienta końcowego. RoHS ma także wpływ na produkty, które nie są nią bezpośrednio objęte, ponieważ producenci powinni przewidzieć różnorakie wykorzystanie swoich wyrobów przez klienta końcowego, którego dobro na uwadze ma Dyrektywa.

Deklaracja zgodności z RoHS

Unia nie wymaga żadnej określonej deklaracji zgodności z dyrektywą RoHS, jakkolwiek klienci mogą wymagać dostarczenia dokumentów potwierdzających taką zgodność w postaci formularza do wypełnienia, czy też pełnej dokumentacji. Producenci preferują jednak jedynie podawanie informacji o zgodności, bądź też o jej braku. Praktykuje się także oznaczanie elementów RoHS-owych na opakowaniach zbiorczych oraz indywidualnych, na fakturach czy też listach przewozowych.

Oznaczenia green i PB free

Spotyka się również oznaczenia producentów takie jak green oraz PB free. Nie są to oznaczenia zgodne z dyrektywą RoHS. Pierwsze oznacza jedynie ograniczenie stosowania substancji szkodliwych, nie przystosowane do procesu lutowania bezołowiowego (wyższa temperatura lutowania), drugie natomiast oznacza produkt z wyeliminowanym ołowiem.

Zwiększone koszty produkcji zgodnej z RoHS

Ograniczenie stosowania szkodliwych substancji pociąga za sobą konieczność wprowadzenia nowych, droższych metali i ich związków w procesie produkcyjnym. Sam proces będzie także zmieniony, aby mógł być dostosowany do produkcji zgodnej z RoHS. Wszystkie te zmiany pociągają za sobą dość znaczny wzrost kosztów wytwarzania elementów zgodnych z Dyrektywą.

Nowe stopy lutownicze

Dotychczasowe stopy lutownicze należy wyeliminować z procesów produkcyjnych. Najważniejszym elementem zabronionym Dyrektywą jest ołów. Unia nie wybrała jednak jednoznacznej alternatywy w tym zakresie. Najpopularniejszym stopem bezołowiowym, który może zastąpić stopy ołowiowe, jest stop powstały na bazie cyny, miedzi i srebra (SAC). Jednak charakteryzuje się on wyższą temperatura topnienia.

Całkowita zgodność z RoHS

Pełna zgodność z RoHS wymaga nie tylko ograniczenia zabronionych Dyrektywą substancji, ale także przystosowania elementów do procesu lutowania bezołowiowego, czyli do uodpornienia samego elementu na wyższą temperaturę lutowania. Niestety stopy lutownicze pozbawione ołowiu topią się w temperaturach wyższych o około 40°C, niż stopy ołowiowe. Wydłuża się także czas lutowania, co wpływa negatywnie na jakość powstałego lutu. Ewentualną alternatywą w tym temacie są kleje elektroprzewodzące, jednak obecnie nie są one powszechnie stosowane.

Powyższe informacje nie wyczerpują całkowicie tak obszernego tematu, jakim jest dyrektywa RoHS.

Wszystkie informacje dotyczące zgodności z dyrektywą RoHS podajemy w oparciu o dane uzyskane od dostawców poszczególnych komponentów.
 
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl